Υποστολή σημαίας, Γερμανική Πρεσβεία Senken fahne von Deutschland

The flag over the German Embassy in Cyprus is torn down.

More…

      
Plugin by: PHP Freelancer
This entry was posted in Editorial and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Υποστολή σημαίας, Γερμανική Πρεσβεία Senken fahne von Deutschland

  1. Next, Congress and our White House.

Comments are closed.